הזמנות

טלפון הזמנות : 04-6658008 
פקס:04-6658007
דוא"ל: cen_reserve@eingev.org.il
נייד:  054-5658037